Autostrada Buzău-Focșani, în dezbatere publică. Fiecare kilometru va costa 18 milioane de euro

0
375

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii supune dezbaterii publice indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Buzău – Focșani“, în județele Buzău și Vrancea, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului consultat de Ziare.com.

Autostrada va avea 82,44 km, iar valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 7,26 miliarde lei. Asta înseamnă că fiecare kilometru din această autostradă va costa aproape 18 milioane euro!

Durata de execuţie va fi de trei ani.

”Finanțarea investiției se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii”, arată proiectul de act normativ.

Traseul în plan

Traseul în plan are lungimea de 82,44 km, este împărțit în 4 loturi:

 Lotul 1 km 0+000 – km 4+600 – Buzău (Autostrada Ploiești – Buzău) – Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2), cu lungimea 4,60 km;

 Lotul 2 km 4+600 – km 35+400 – Vadu Pașii (Drum de legătură către DN 2) – Ramnicu Sărat (DN 22), cu lungimea 30,80 km;

 Lotul 3 km 35+400 – km 71+500 – Ramnicu Sărat (DN 22) – Mândrești Munteni (DN 23), cu lungimea 36,10 km;

 Lotul 4 km 71+500 – km 82+440 – Mândrești Munteni (DN 23) – Focșani Nord (DN 2), cu lungimea 10,94 km.

”Pentru asigurarea vizibilității la nivelul întregului tronson de autostradă, pe ambele sensuri de circulație, soluția optimă ce trebuie adoptată este acea adaptare și gestionare adecvată a vitezei de circulație. Astfel a rezultat că pe tronsonul de autostradă Buzău – Focșani este necesară reducerea vitezei de circulație după cum urmează: Reducere la 110 km/h: Calea II (Focșani – Buzău) – între km. 69+300 – 71+580, lungime – 2280 metri; Reducere la 120 km/h. Pe restul lungimii tronsonului de autostradă se adoptă viteza maximă legală de circulație – 130 km/h”, se arată în proiect.

Autostrada va avea o platformă de 26 de metri, din care: partea carosabilă (2 căi unidirecționale): 4×3,75 m; zona mediană: 3 metri; benzi de ghidare: 4×0,50 m; bandă de staționare de urgență 2×2,50 m; acostament 2 x 0,5m, în zonele unde sunt necesare parapete, platforma se lărgește cu 2 x 1,70 m = 3,40 m.

Pe traseul Autostrăzii Buzău – Focșani sunt prevăzute 6 noduri rutiere.

Pentru Autostrada Buzău-Focșani sunt prevăzute două parcări de scurtă durată la km 48+000, câte una pe ambele părți ale autostrăzii.

De asemenea, sunt prevăzute 4 spații pentru servicii.

Este totodată prevăzută amplasarea de parapete pe toată lungimea autostrăzii, atât pe zona mediană cât și pe zonele laterale pentru delimitarea părții carosabile.

”Sunt propuse 79 de zone cu perdele forestiere de protecție ce sunt amplasate pe partea stângă a autostrăzii, cu excepția nodurilor rutiere de legătură cu DN 22, 2N și DJ 205R, unde acestea sunt amplasate și pe partea dreaptă. De la km 75+000 la km 81+000 perdelele forestiere propuse sunt pe partea dreaptă”, se mai arată în proiect.

Perdelele forestiere se vor planta înainte de începerea execuției lucrărilor.

Sunt prevăzute 41 de structuri: 23 poduri pe autostradă; 15 structuri peste autostradă; 3 pasaje pe autostradă peste calea ferată.

Pe traseul de autostradă sunt prevăzute 32 de podețe, iar în cadrul amenajărilor de la Nodurile rutiere sunt prevăzute 42 de podețe.

Traseul autostrăzii este amplasat pe raza administrativă a localităților: Buzău, Râmnicu Sărat, Vadu Pașii, Cochirleanca, Ziduri, Valea Râmnicului, Râmnicelu din județul Buzău și a localităților: Focșani, Odobești, Sihlea, Gugești, Slobozia Ciorăști, Milcovul, Răstoacă, Vânători, Câmpineanca, din județul Vrancea.

Suprafață totala a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrările autostrăzii este de 1.138 ha, aparținând atât proprietății domeniului public national și local cât și persoanelor fizice și juridice.

Volumele de trafic estimate ce vor fi atrase de autostradă, exprimate ca medie zilnică anuală (MZA) pentru anul 2025 sunt de 17819 vehicule etalon și pentru anul 2050 de 13526 vehicule etalon.

În prezent, legătură dintre municipiile Buzău și Focșani se realizează prin intermediul drumului national DN 2 încadrat că drum european E85, care are o banda pe sens, acesta traversând în mare parte localități liniare, ceea ce conduce la viteze de parcurs limitate, iar ponderea traficului greu este de circa 20%. Traficul rutier în continua creștere conduce la necesitatea îmbunătățirii și eficientizării rețelei de transport, îmbunătățirea conectivității la nivel regional în vederea ameliorării mobilității populației, scăderea numărului de accidente, reducerea timpilor de călătorie, punerea în aplicare a proiectelor economice și de mediu.

Necesitatea și oportunitatea realizării unui drum de mare viteza între Buzău și Focșani, parte a coridorului București – Regiunea NE Moldova a fost studiată, stabilită și aprobată în cadrul documentului strategic Master Planul General de Transport al României aprobat prin H.G. nr.666/2013, care constituie cadrul general de prioritizare şi implementare a proiectelor de infrastructură de transport.

Citeste si:

Source

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here