CĂLIN BICHIR, director general ACVATOT: ‘Anticipăm că anul acesta piaţa şi volumul de lucrări de construcţii vor înregistra o creştere accelerată’

0
66

Reporter: Inspectoratul de Stat în Construcţii arăta că pentru perioada 2020-2022 s-a înregistrat numai în Capitală un blocaj al investiţiilor publice în valoare totală de 5,5 miliarde de euro, care a transformat Bucureştiul într-o capitală complet blocată din punct de vedere investiţional. Mai mult, din analizele Sierra Quadrant şi Coface România pe anul trecut, reţinem că sectorul construcţiilor s-a confruntat în 2022 cu un val de insolvenţe care l-a urcat în top 3 al insolvenţelor companiilor din ţara noastră. Care este situaţia în acest moment şi care au fost cauzele acestui blocaj?

Călin Bichir: Sectorul construcţiilor din România este pe un trend ascendent la această oră, datorat creşterii de peste 12% a volumului lucrărilor din domeniu în 2022 faţă de 2021. În ciuda contextului geopolitic instabil şi a creşterii inflaţiei care a dus la majorări de preţuri, această tendinţă pare să continue fără a fi afectată. Anticipăm că anul acesta piaţa şi volumul de lucrări de construcţii vor înregistra o creştere accelerată, susţinută de o serie de finanţări disponibile la nivel naţional şi european, cum ar fi Programul Operaţional Infrastructură Mare, Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă sau Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny”. În ceea ce ne priveşte, securitatea financiară a companiei precum şi brand-ul Veolia pe care-l avem în spate ne-au permis să ne adaptăm multiplelor provocări întâmpinate în ultimii ani şi să nu apelăm la soluţii drastice, precum şomaj tehnic sau reduceri de personal, ci dimpotrivă, am angajat personal suplimentar, compania noastră numărând acum peste 500 de oameni.Cauzele blocajului la care vă referiţi sunt multiple, începând cu majorările de preţuri generate iniţial de pandemia de coronavirus şi amplificate de războiul din Ucraina, continuând cu actualizările de preţuri, care, pentru unele companii, au venit prea târziu şi, nu în ultimul rând, lipsa unor materii prime şi materiale esenţiale din cauza aceluiaşi război, ceea ce a făcut imposibilă continuarea unor şantiere.

Reporter: În acest moment, la Ministerul Economiei se discută despre un program destinat producătorilor de materiale de construcţii şi celor care extrag materiile prime necesare acestui domeniu de activitate. Obiectivul acestui program este asigurarea pieţei româneşti cu materialele necesare la preţuri care să poată fi suportate atât de constructori cât şi de clienţii companiilor imobiliare. Ce părere aveţi despre un astfel de program?

Călin Bichir: Ca o companie cu o activitate consolidată în sectorul construcţiilor inginereşti din România, suntem conştienţi de importanţa unei aprovizionări constante şi eficiente cu materiale de construcţii la preţuri accesibile atât pentru constructori, cât şi pentru clienţii noştri, mai ales în condiţiile instabilităţii geopolitice pe care o traversăm. Tocmai de aceea, considerăm că orice program guvernamental care îşi propune să susţină producătorii de materiale de construcţii şi să asigure o piaţă stabilă pentru acestea este binevenit, pentru că astfel de demersuri reprezintă un pas important în asigurarea unui mediu de afaceri predictibil şi sustenabil pentru toţi actorii din acest sector şi contribuie la creşterea economiei. Suntem convinşi că această colaborare a Guvernului cu noi, cei din industria construcţiilor şi sprijinul acordat de programele sale pentru această industrie reprezintă o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea şi consolidarea activităţii noastre şi vom continua să urmărim evoluţia acestor programe şi să ne implicăm activ în eforturile de creştere şi modernizare a industriei.

Proiecte multianuale de infrastructură realizate de Acvatot

Reporter: Revenind la Capitală, o problemă în dezvoltarea imobiliară o constituie lipsa PUZ-urilor, dar şi lipsa PUG-ului. Cum se descurcă compania dumneavoastră în privinţa investiţiilor planificate în Bucureşti pentru următoarea perioadă ţinând cont de lipsa acestor planuri extrem de importante pentru autorizarea oricărei construcţii?

Călin Bichir: Suntem conştienţi de provocările cu care se confruntă industria în ceea ce priveşte lipsa planurilor urbanistice zonale şi a planurilor urbanistice generale, acestea fiind esenţiale pentru o dezvoltare sustenabilă şi coerentă a oraşelor şi localităţilor, oferind claritate asupra reglementărilor şi condiţiilor de construcţie. După cum cunoaşteţi, noi activăm în domeniul lucrărilor edilitare, alimentare cu apă, canalizare, drum, termoficare, gaze şi, din această poziţie, avem abilităţile şi resursele necesare pentru a face faţă acestor provocări şi pentru a oferi soluţii inovatoare şi durabile pentru clienţii noştri. În plus, suntem în strânsă colaborare cu autorităţile locale şi alte organizaţii relevante pentru a ne asigura că activităţile noastre sunt în conformitate cu reglementările actuale şi că avem acces la informaţiile relevante.

Reporter: Din experienţa celor 33 de ani de la Revoluţie încoace, se ştie că deşi statul este cel mai sigur debitor, îşi achită foarte greu facturile. Care este valoarea investiţiilor publice la care lucrează compania dumneavoastră şi care este valoarea sumelor restante care au depăşit cu mult 90 de zile de plată de la emiterea facturii şi nu sunt încă achitate?

Călin Bichir: În ceea ce priveşte valoarea investiţiilor publice la care lucrăm, aceasta se ridică la un nivel semnificativ, deoarece suntem implicaţi într-un număr de proiecte importante în acest moment, având în prezent un portofoliu solid de proiecte de infrastructură, care ne permite să fim un partener de încredere pentru clienţii noştri, dar şi pentru autorităţile locale şi naţionale.Mai exact, la această oră, continuăm proiectele multianuale începute care au ca obiect reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Pantelimon şi Brăneşti, reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare în Petrachioaia, Cernica şi Glina, extinderea drumului de circulaţie, Poartă 10bis – Poartă 10. De asemenea, implementăm şi acordurile cadru pe o perioadă de 4 ani, care vizează modernizarea şi repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1, întreţinerea şi mentenanţa străzilor, aleilor, parcărilor din Sectorul 2, proiectarea şi execuţia reţelei de apă, a canalizării menajere şi pluviale şi serviciile de asistenţă din Sectorul 6, dar şi reabilitarea/ sistematizarea/optimizarea sistemului de distribuţie şi înfiinţarea de distribuţii noi de gaze naturale şi lucrări de terasamente generate de intervenţiile de urgenţă pentru remedierea defectelor şi anomaliilor la elemente sistemelor de distribuţie a gazelor, pentru ENGIE România SA.Avem in implementare şi proiecte noi precum “Înfiinţarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă în Oraşul Fundulea şi Comuna Ileana. Extinderea reţelelor de canalizare în Oraşul Fundulea”, Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru “Înfiinţare sistem distribuţie gaze naturale în satele Mărăcineni, Căpăţâneşti şi Potoceni, comuna Mărăcineni, jud. Buzău”, Reabilitarea sistemului de colectare şi evacuare ape meteorice de pe suprafaţa pasajelor rutiere subterane Piaţa Victoriei şi Piaţa Unirii, Acord cadru pentru executarea lucrărilor de semnalizare rutieră orizontală şi verticală pe străzile administrate de către A.D.P. Sector 1 şi altele. Cu privire la valoarea sumelor restante care au depăşit 90 de zile de la emiterea facturii şi care nu au fost încă achitate, suntem într-o situaţie favorabilă, deoarece suntem o companie responsabilă şi atentă la gestionarea finanţelor noastre. În general, ne asigurăm că procesul de facturare este bine structurat şi că nivelul comunicării cu clienţii noştri este unul transparent şi deschis. Cu toate acestea, şi în cazul în care există întârzieri la plată, suntem pregătiţi să luăm măsurile necesare pentru a proteja interesele noastre şi pentru a asigura recuperarea sumelor restante, cu respectarea prevederile legale şi contractuale.

Şcolile de meserii şi sprijinul financiar al statului – două măsuri pentru combaterea lipsei forţei de muncă

Reporter: Lipsa forţei de muncă afectează multe domenii de activitatea din ţara noastră, printre care se numără şi sectorul construcţiilor. Ce soluţii aveţi pentru rezolvarea acestei probleme şi care este deficitul de constructori necesar companiei dumneavoastră?

Călin Bichir: În sectorul construcţiilor, ca în multe alte domenii, există o problemă reală în ceea ce priveşte lipsa forţei de muncă specializate. Pentru a remedia această situaţie, se impun mai multe măsuri, precum înfiinţarea de şcoli de meserii, atragerea tinerilor către facultăţile de construcţii şi organizarea de cursuri de perfecţionare. O altă opţiune ar fi susţinerea financiară din partea statului în primii ani de angajare, pentru a permite angajatorilor să ofere un salariu mai atractiv. De asemenea, bugetarea unei valori mai mari pentru manoperă în cadrul proiectelor poate contribui la atragerea specialiştilor cu experienţă.Referitor la ACVATOT, după cum am spus, noi suntem în permanentă căutare de specialişti şi, cu toate provocările existente, am angajat personal calificat, prin urmare nu se poate vorbi despre un deficit al echipelor noastre.

Reporter: Care a fost rezultatul financiar al anului 2022 şi ce estimări aveţi pentru finalul anului 2023?

Călin Bichir: Compania noastră şi-a consolidat poziţia în piaţa construcţiilor edilitare în 2022, cu o cifră de afaceri de peste 288 milioane de lei, în creştere faţă de anul precedent.Pentru 2023, estimăm o creştere a cifrei de afaceri la nivelul a 340 milioane de lei.

Reporter: Care sunt obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale companiei dumneavoastră?

Călin Bichir: Suntem în continuă dezvoltare, având ca obiectiv consolidarea poziţiei noastre pe piaţa noastră de specialitate. Investim în mod constant în echipamente şi utilaje necesare pentru a ne putea îndeplini sarcinile. În plus, suntem foarte avansaţi în procesul de digitalizare şi ne preocupăm de a oferi personalului instruire continuă pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnologii. Totodată, analizăm cu atenţie oportunităţile care apar în domeniile conexe activităţilor noastre principale.

Reporter: Vă mulţumim.

https://www.bursa.ro/_rss

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here