Comisia Europeană anunţă alianţe în domeniul semiconductorilor şi al tehnologiilor industriale de tip cloud

0
179

Comisia Europeană a lansat luni două noi alianţe industriale: Alianţa pentru procesoare şi tehnologiile semiconductorilor şi Alianţa europeană pentru date industriale, procesarea la margine (edge) şi tehnologiile de tip cloud, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Cele două noi alianţe vor promova următoarea generaţie de microcipuri şi tehnologii de calcul industriale de tip cloud/tehnici de calcul la margine şi vor furniza UE capacităţile necesare pentru a-şi consolida infrastructurile, produsele şi serviciile digitale esenţiale. Alianţele vor reuni întreprinderi, reprezentanţi ai statelor membre, mediul academic, utilizatori, precum şi organizaţii de cercetare şi tehnologie.

Microcipurile, inclusiv procesoarele, sunt tehnologii-cheie care alimentează toate dispozitivele şi maşinile electronice pe care le folosim în prezent. O gamă largă de activităţi economice se bazează pe cipuri, care determină nivelul de eficienţă energetică şi de securitate a acestor activităţi. Capacităţile de dezvoltare a procesoarelor şi a cipurilor sunt esenţiale pentru viitorul celor mai avansate economii actuale. Alianţa industrială privind procesoarele şi tehnologiile semiconductorilor va fi un instrument-cheie pentru continuarea progresului industrial în UE în acest domeniu.

Aceasta va identifica şi va remedia blocajele, nevoile şi dependenţele actuale din întreaga industrie. Alianţa va defini foi de parcurs tehnologice menite să asigure faptul că Europa are capacitatea de a proiecta şi de a produce cele mai avansate cipuri, reducând, totodată, dependenţele strategice globale prin creşterea, până în 2030, a cotei sale în producţia mondială de semiconductori la 20%.

În acest scop, alianţa urmăreşte să determine capacitatea de proiectare şi de producţie necesară pentru producerea următoarei generaţii de procesoare şi de componente electronice fiabile. Aceasta va însemna trecerea la o capacitate de producţie europeană de la noduri de 16 nanometri (nm) la noduri de 10 nm pentru a satisface nevoile actuale ale Europei, precum şi trecerea de la 5 la 2 nm şi mai puţin, pentru a anticipa nevoile tehnologice viitoare. Tipurile cele mai avansate de semiconductori sunt mai performante şi au potenţialul de a reduce masiv energia utilizată de toate dispozitivele în care sunt integraţi, de la telefoane la centrele de date.

După cum s-a subliniat în Strategia europeană privind datele, volumul datelor generate creşte semnificativ şi se preconizează că o parte considerabilă a datelor va fi prelucrată la margine (80% până în 2025, faţă de doar 20% în prezent), mai aproape de utilizatori şi acolo unde sunt generate datele. Această schimbare reprezintă o oportunitate majoră pentru UE de a-şi consolida propriile capacităţi de cloud şi de vârf şi, prin urmare, suveranitatea sa tehnologică. Această evoluţie va necesita dezvoltarea şi implementarea unor tehnologii cu totul noi de prelucrare a datelor, care să cuprindă tehnicile de calcul la margine, îndepărtându-se de modelele centralizate integral de infrastructuri de prelucrare a datelor.

Alianţa europeană pentru date industriale, procesarea la margine (edge) şi tehnologiile de tip cloud va promova apariţia tehnologiilor de tip cloud şi de vârf disruptive care sunt foarte sigure, eficiente din punct de vedere energetic şi al utilizării resurselor, fiind pe deplin interoperabile şi promovând încrederea utilizatorilor de servicii de cloud în toate sectoarele. Alianţa va răspunde nevoilor specifice ale cetăţenilor, ale întreprinderilor şi ale sectorului public din UE (inclusiv în scopuri militare şi de securitate) în materie de prelucrare a datelor extrem de sensibile, stimulând în acelaşi timp competitivitatea industriei UE în domeniul tehnologiilor de tip cloud şi al celor de vârf.

Pe toată durata sa de viaţă, activitatea alianţei va respecta următoarele principii şi norme esenţiale: cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte interoperabilitatea şi portabilitatea/reversibilitatea, deschiderea şi transparenţa; cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte protecţia datelor, securitatea cibernetică şi suveranitatea datelor;

stadiul actual al tehnologiei în ceea ce priveşte eficienţa energetică şi durabilitatea şi respectarea celor mai bune practici europene în domeniul tehnologiilor de tip cloud, inclusiv prin aderarea la standardele, codurile de conduită şi sistemele de certificare relevante.

Aceste alianţe sunt deschise participării tuturor entităţilor publice şi private cu un reprezentant legal în Uniune şi cu activităţi relevante, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor definite în mandat.

Datorită relevanţei strategice a activităţilor din sectoarele respective, apartenenţa la alianţe este condiţionată de respectarea unei serii de condiţii. Părţile interesate relevante trebuie să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, legate în special de securitate (inclusiv securitatea cibernetică), securitatea aprovizionării, protecţia proprietăţii intelectuale, protecţia datelor şi accesul la date, precum şi utilitatea practică a alianţei. Acestea trebuie să semneze declaraţiile şi să completeze un formular de candidatură, care va fi evaluat de Comisia Europeană.

“Tehnologiile de tip cloud şi tehnologiile de vârf prezintă un enorm potenţial economic pentru cetăţeni, întreprinderi şi administraţiile publice, de exemplu în ceea ce priveşte creşterea competitivităţii şi satisfacerea nevoilor specifice sectorului. Microcipurile reprezintă nucleul tuturor dispozitivelor pe care le utilizăm în prezent. De la telefoanele mobile la paşapoarte, aceste micro componente oferă o sumedenie de oportunităţi de progrese tehnologice. Prin urmare, sprijinirea inovării în aceste sectoare critice este esenţială şi poate ajuta Europa să avanseze alături de parteneri care împărtăşesc aceeaşi viziune”, a afirmat Margrethe Vestager, vicepreşedintele executiv pentru O Europă pregătită pentru era digitală.

La rândul său, comisarul pentru piaţa internă, Thierry Breton, a declarat: “Europa dispune de toate mijloacele necesare pentru a ocupa poziţia de lider în cursa tehnologică. Cele două alianţe vor elabora foi de parcurs tehnologice ambiţioase pentru a dezvolta şi a implementa în Europa următoarea generaţie de tehnologii de prelucrare a datelor, de la tehnologiile de tip cloud la cele de vârf şi la semiconductorii de vârf. Alianţa privind tehnologiile de tip cloud şi tehnicile de calcul la margine vizează dezvoltarea unor tehnologii industriale de tip cloud europene eficiente din punct de vedere energetic şi cu un grad ridicat de securitate, care să nu facă obiectul controlului sau al accesului autorităţilor din ţările terţe. Alianţa pentru semiconductori va reechilibra lanţurile globale de aprovizionare cu semiconductori, asigurându-se că dispunem de capacitatea necesară pentru a proiecta şi a produce, în Europa, cele mai avansate cipuri înspre 2 nm şi mai puţin.”

Source