IOHANNIS: ‘Inovarea tehnologică va fi unul dintre motoarele esenţiale ale creşterii economice’

0
165

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în cadrul evenimentului Innovation Labs 2021 – Demo Day, în care a subliniat că inovarea tehnologică va fi, în perioada imediat următoare, unul dintre motoarele esenţiale ale creşterii economice.

“Trăim vremuri în care digitalizarea şi potenţialul de adaptare şi inovare, devenite vitale pentru economia noastră, ar trebui să fi depăşit de mult timp stadiul de discuţii şi declaraţii. Pandemia a accelerat puternic tendinţele către robotizare şi digitalizare, utilizarea inteligenţei artificiale şi a tehnologiilor blockchain. A crescut nevoia de securizare a lanţurilor de aprovizionare pe toate sectoarele productive şi, proporţional, nevoia de adecvare a securităţii cibernetice. În contextul priorităţilor privind o mobilitate mai curată, inteligentă şi mai sigură, parcurgem acum tranziţia către propulsia electrică şi energia verde. Telemedicina, instrumentele dedicate educaţiei online, comunicarea şi serviciile electronice, toate acestea devin deja modalităţi uşor de folosit, pe care suntem responsabili să le facem tot mai accesibile. Pentru a fi competitivă, economia noastră trebuie să se modernizeze rapid, iar companiile să-şi adapteze modelul de business la noul context. Cheia acestor schimbări profunde este inovarea, iar viitorul va aparţine celor care nu doar visează, dar şi pun în practică roadele imaginaţiei lor”, a transmis Iohannis.

Şeful statului a evidenţiat că dezvoltarea României trebuie să aibă în centru promovarea susţinută a avansului tehnologic şi un parteneriat sustenabil între stat, mediul de afaceri şi universităţi.

Potrivit lui Iohannis, sectorul informaţii şi comunicaţii a contribuit, în prima jumătate a acestui an, cu aproape 8 procente la formarea Produsului Intern Brut, volumul de activitate fiind cu 14% mai mare comparativ cu 2020, o explicaţie fiind nevoia de adaptare la condiţiile generate de pandemia de COVID-19, prin trecerea în online a numeroase activităţi.

“Cu toate acestea, România continuă să se situeze mult sub media Uniunii Europene în privinţa indicatorilor relevanţi pentru performanţa digitală şi performanţa în cercetare şi inovare. Deşi sunt de recuperat decalaje serioase, există numeroase resurse şi oportunităţi. Avem oameni competenţi, care îşi doresc schimbarea şi înţeleg să şi muncească pentru ea, nu doar să o aştepte. Comunitatea Innovation Labs este un astfel de exemplu. Amploarea investiţiilor private în inovare tehnologică şi transformare digitală este din ce în ce mai vizibilă şi îmbracă forme tot mai variate. În acelaşi timp, sunt disponibile mai multe categorii de finanţări publice, aflate şi ele în continuă diversificare. Dacă luăm în considerare doar fondurile europene, trebuie să fructificăm toate programele dedicate, precum programele operaţionale, Europa digitală sau Orizont. În Planul de Redresare şi Rezilienţă al României, din cele 29 de miliarde de euro, circa o cincime vizează finanţarea de măsuri de sprijinire a tranziţiei digitale”, a menţionat preşedintele Iohannis.

El le-a transmis tinerilor întreprinzători că inovarea tehnologică va fi, în perioada imediat următoare, unul dintre motoarele esenţiale ale creşterii economice.

Source