MINISTERUL MUNCII 856.069 persoane cu dizabilităţi erau înregistrate la 31 martie 2021

0
235

Numărul total al persoanelor cu dizabilităţi era, la 31 martie 2021, de 856.069, dintre care 98,04 % (839.313 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate) şi 1,96% (16.756 persoane) se aflau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate), conform statisticilor Ministerului Muncii, informează Agerpres.

La finele lunii martie, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 4,43%, cele mai mari rate fiind înregistrate în regiunile Sud-Vest Oltenia (5,63%), Sud-Muntenia (4,78%) şi Nord-Vest (4,72%).

Numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (73.319 persoane), urmat de judeţul Prahova (37.625 persoane), iar cel mai mic număr în judeţul Covasna (6.367 persoane).

Conform sursei citate, femeile reprezentau 53,29% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.

Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezentau 72,67% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi.

“Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 53,06% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (414.773 persoane) şi 46,94% au peste 65 ani (366.947 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi”, menţionează MMPS.

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 40,07% din total, cele cu handicap accentuat 48,08%, iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,85%.

La 31 martie 2021, numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi era de 510 (faţă de 500 la 31 martie 2020), dintre care: 455 rezidenţiale (faţă de 444 la 31 martie 2020) şi 55 nerezidenţiale – de zi (faţă de 56 la 31 martie 2020).

Aproximativ trei pătrimi (80%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi erau: centre de îngrijire şi asistenţă (35,60%), având 6.938 de beneficiari; locuinţe protejate (31,65%) având 1.004 de beneficiari;şi centre de abilitare si reabilitare (12,75%) cu 2.311 beneficiari. Aceştia reprezintă 61,19% (10.253)

din numărul total de 16.756 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.

Un număr semnificativ de beneficiari exista şi în cele 44 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 4.360 persoane (26,02%).

Din cele 455 instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 79 erau centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se află în proces de restructurare, se arată în buletinul statistic al Ministerului Muncii.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Source