OPINIE DELOITTE: Sistemul de raportare SAF-T, deschis pentru testare. Care sunt paşii următori?

0
144

Raportarea în sistemul SAF-T (Standard Audit File for Taxation – Fişierul Standard de Audit pentru Taxe) devine certitudine. Companiile interesate pot începe testarea noului sistem, care, potrivit autorităţilor, va fi obligatoriu de anul viitor pentru marii contribuabili. Parcurgerea acestui exerciţiu este importantă pentru orice societate comercială, indiferent în ce etapă va fi obligată să se conformeze noii proceduri, având în vedere că este vorba de un sistem complet nou, de o complexitate ridicată şi cu care trebuie să se familiarizeze până în momentul în care devine obligatoriu.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat, recent, documentaţia necesară implementării SAF-T, publicând inclusiv un ghid pentru pregătirea şi depunerea declaraţiilor fiscale în noul format, dar şi un set de fişiere de test, cu exemple de utilizare, pe care contribuabilii pot exersa depunerea declaraţiilor SAF-T.

Practic, este semnalul că procesul devine ireversibil, dar şi că urmează perioada cea mai provocatoare pentru toate părţile implicate – pentru autorităţi, să demonstreze că au pus la punct infrastructura necesară funcţionării noului sistem de raportare, pentru contribuabili, să se asigure că există informaţia obligatorie de raportat la nivelul de detaliu şi la structura solicitate de autorităţi, astfel încât să poată implementa şi soluţia potrivită de automatizare.

Ce informaţii conţine ghidul contribuabilului?

Documentele publicate recent de ANAF detaliază elementele obligatorii şi opţionale încorporabile în noul model declarativ SAF-T, dar şi aspecte legate de termenele de raportare şi sancţiunile în caz de neconformare, “ce se intenţionează a fi preluate la nivelul legislaţiei”, astfel încât contribuabilii să aibă o imagine cât mai clară a obligaţiilor care le revin, a paşilor pe care trebuie să îi urmeze în această direcţie şi, mai ales, a complexităţii procesului de migrare de la actualul sistem de raportare la varianta electronică.

Cele mai multe dintre aceste informaţii se regăsesc în ghidul contribuabilului, care prevede, printre altele, că termenul general de depunere a declaraţiei D406 (pe formatul SAF-T) este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind stocurile şi activele). Dar, având în vedere complexitatea şi noutatea acestei obligaţii de raportare, contribuabilii vor avea o perioadă de graţie de trei luni pentru prima raportare. De exemplu, pentru contribuabilii obligaţi să raporteze în noul sistem de la 1 ianuarie 2022, nu vor exista sancţiuni pentru nedepunerea sau depunerea incorectă ori incompletă a fişierului SAF-T aferent lunilor ianuarie, februarie şi martie 2022, dacă acestea sunt depuse corect şi complet până în ultima zi a lunii aprilie.

Pentru perioada imediat următoare, un element extrem de important este fişierul de teste, menit să faciliteze implementarea funcţionalităţilor necesare de către dezvoltatorii de soluţii informatice, care apoi să fie testate de contribuabili. Prin testarea voluntară, orice contribuabil poate testa declaraţia în formatul SAF-T fără ca datele transmise să fie preluate în cadrul analizelor fiscale realizate de direcţiile interne din ANAF.

Practic, în perioada rămasă până când raportarea în sistemul SAF-T devine obligatorie, contribuabilii au posibilitatea să testeze modul în care funcţionează sistemul, dar şi soluţia informatică aleasă şi compatibilitatea cu sistemul fiscului, în paralel cu depunerea declaraţiilor fiscale în sistemul clasic.

Documentele publicate de ANAF prevăd şi termenele de implementare, pe categorii de contribuabili, care urmează să fie aprobate prin ordin al preşedintelui instituţiei, respectiv 1 ianuarie 2022 pentru marii contribuabili, anul 2022 pentru contribuabilii mijloci şi începând cu anul 2023 pentru cei mici.

Aşadar, direcţia către implementarea SAF-T în România este destul de clar stabilită, mai rămâne doar ca aceste detalii să fie transpuse în acte normative, iar contribuabilii şi autorităţile să regleze noul sistem de raportare, astfel încât tranziţia să fie cât mai lină.

Source