PATRIMONIU Start pentru programul ‘Tezaur Uman Viu’

0
251

Păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial reprezintă o prioritate pentru UNESCO. Ministerul Culturii a lansat cea de-a noua sesiune de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de Tezaur Uman Viu. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu a vorbit despre acest proiect: “Tezaur Uman Viu este unul dintre programele Ministerului Culturii care a căpătat în timp şi o componentă afectivă, dincolo de rolul său de conştientizare a valorii şi de recunoaştere a transmiţătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităţilor din care fac parte. Mă bucur că, azi, anunţăm cea de-a noua sesiune de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului şi sunt convins că, astfel, punem încă o cărămidă la iniţiativa UNESCO, cea care a stat la baza acestui program, pentru salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Excelenţa merită apreciere şi recunoaştere!”

Dosarele de candidatură vor fi întocmite în concordanţă cu solicitările din Regulament şi vor fi transmise până la data de 31 mai. Verificarea integralităţii şi eligibilităţii dosarelor de candidatură va avea loc în intervalul 1 – 7 iunie, iar evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial în perioada 8 iunie – 1 septembrie, anul curent.

Rezultatul final va fi anunţat oficial în data de 6 septembrie 2021. Regulamentul de acordare a titlului de Tezaur Uman Viu aprobat prin OMC nr. 2893/ 14.04.2021 are câteva modificări faţă de cel precedent. Astfel, persoanele ale căror dosare de candidatură au fost respinse într-o sesiune a Programului Tezaur Uman Viu, datorită neîndeplinirii criteriilor prevăzute la Art. 4, alin. (1), (2), (4), pot relua procedura doar după o perioadă de 2 ani de la respectiva sesiune. În acest caz, referatul întocmit de specialistul în domeniul patrimoniului cultural imaterial va conţine (şi) explicaţii privind dinamica gradului de îndeplinire a criteriilor de candidatură.

La titlul de Tezaur Uman Viu nu pot candida persoane care au urmat o formă de învăţământ teoretic, vocaţional şi tehnologic în domeniul pentru care solicitantul aplică, dar pot candida persoane care, în momentul depunerii candidaturii, au o experienţă de minimum 25 de ani în domeniul pentru care candidează.

Domeniile de activitate ce vor fi avute în vedere următoarele: prelucrarea lemnului, prelucrarea pietrei, prelucrarea lutului, prelucrarea metalelor, prelucrarea fibrelor şi firelor textile, prelucrarea pieilor şi blănurilor, prelucrarea osului şi cerii, prelucrarea cornului şi osului, boştinărit, lumănărit, instalaţii de captare a apei potabile, măcinat cereale, zdrobire şi presarea seminţelor (teascuri), uscat şi afumat fructe (prune, perje, mere), cazanul de ţuică, dârstele, pive, vâltori, şteampuri, alimentaţie, ocupaţii, cunoştinţe despre om şi natură, portul, spiritualitate şi alte elemente de patrimoniu cultural imaterial.

Source