Reuniune MAE, în cadrul programului ‘Dialog cu diaspora pe teme consulare – 2022’

0
134

MAE anunţă că a fost organizată o reuniune în format hibrid la Salonic, cu participarea membrilor comunităţii şi ai mediului asociativ românesc din Republica Elenă şi Republica Bulgaria, ai conducerii Departamentului Consular (DCons), ai Ambasadelor României la Atena şi Sofia şi Consulatului General al României la Salonic, precum şi ai consulatelor onorifice ale României la Burgas şi Silistra, informează news.ro.

în cadrul reuniunii, reprezentanţii mediului asociativ românesc din Republica Elenă au adus în atenţie o serie de aspecte referitoare la serviciile consulare prestate prin intermediul sistemelor informatice integrate în platforma E-Cons (portalul www.econsulat.ro) şi la programarea aferentă unor servicii consulare pe perioada estivală.

Totodată, participanţii au prezentat situaţia generată de nerecunoaşterea de către autorităţile locale elene a unor documente eliberate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din Republica Elenă, au subliniat necesitatea continuării procesului declanşat de MAE în vederea debirocratizării serviciilor consulare, necesitatea unor adaptări legislative şi extinderea măsurii, deja puse în aplicare de MAE, de transmitere a documentelor prin poştă/curier rapid, precum şi aspecte legate de relaţiile de muncă şi protecţie socială. De asemenea, reprezentanţii mediului asociativ din Creta au reiterat solicitarea cetăţenilor români rezidenţi pentru înfiinţarea unui consulat de carieră pe insulă.

Reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Bulgaria au semnalat întârzierile înregistrate la punctul de trecere a frontierei la Ruse şi faptul că nu se aplică întotdeauna procedura simplificată de control al documentelor de călătorie, în condiţiile în care unii cetăţeni români deţin inclusiv permise de şedere eliberate de către autorităţile bulgare.

Reprezentanţii MAE au prezentat proiectele derulate în sprijinul membrilor comunităţilor româneşti din străinătate, în special în ceea ce priveşte redimensionarea şi modernizarea reţelei consulare a României, inclusiv pe spaţiul elen.

Au fost de asemenea detaliate demersurile privind procesul de debirocratizare şi digitalizare a serviciilor consulare şi proiectele de îmbunătăţire a sistemelor informatice din cadrul platformei E-Cons, în special www.econsulat.ro şi Call Center, aspectele privind eliberarea cărţii electronice de identitate şi calendarul de organizare a consulatelor itinerante (mobile). Cu acest prilej, a fost evidenţiată preocuparea constantă a MAE pentru îmbunătăţirea modului de relaţionare şi interacţiune a personalului consular cu solicitanţii de servicii consulare.

Totodată, au mai fost abordate elemente referitoare la utilitatea introducerii unor tarife pentru prestarea serviciilor consulare în regim de urgenţă, reprezentanţii mediului asociativ românesc remarcând legătura dintre gratuitatea serviciilor consulare şi lipsa resurselor umane şi tehnologice adecvate. Reprezentanţii MAE au subliniat că un astfel de demers, care implică modificări legislative, ar constitui un element suplimentar de susţinere a eforturilor depuse de către MAE pentru redimensionarea şi modernizarea oficiilor consulare şi pentru eficientizarea activităţii de procesare a serviciilor consulare adresate cetăţenilor români, prin suplimentarea personalului consular.

Un element de noutate abordat în cadrul dialogului cu membrii comunităţii româneşti din Republica Elenă a vizat restructurarea şi reconfigurarea circumscripţiilor consulare pentru facilitarea accesului cetăţenilor români la servicii consulare. Astfel, unele regiuni mai apropiate de Salonic, gestionate anterior prin Ambasada României la Atena, au fost preluate în circumscripţia consulară a Consulatului General al României la Salonic.

Au fost trecute în revistă demersurile pe care Ambasada României la Atena, Consulatul General al României la Salonic şi Ambasada României la Sofia le-au întreprins constant pe perioada pandemiei de COVID-19 pe lângă autorităţile elene şi bulgare, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români care s-au deplasat în Republica Elenă, cu precădere în perioada estivală.

Reprezentanţii MAE şi membrii comunităţii româneşti din cele două state au purtat un dialog deschis, fiind subliniate, în plus, demersurile MAE de profesionalizare şi îmbunătăţire a relaţionării şi comunicării funcţionarilor consulari cu cetăţenii români.

Evenimentul a fost accesibil pe paginile de socializare ale Departamentului Consular/MAE, Ambasadelor României la Atena şi Sofia şi Consulatului General al României la Salonic.

Source