TradeVille: BRD – Groupe Societe Generale se menţine pe linia îndeplinirii obiectivelor de finanţare durabilă

0
32

Grupul BRD a încheiat anul 2023 cu o creştere atât a portofoliului de credite, cât şi a celor mai importanţi indicatori de profitabilitate. În urma rezultatelor solide, Consiliul de Administraţie a propus spre aprobare în cadrul AGA distribuirea unui dividend brut pe acţiune de 1,4070 lei, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille

BRD – Groupe Societe Generale SA este unul dintre cele mai mari grupuri financiar-bancare din România. Activitatea principală a grupului BRD este aferentă oferirii de produse şi servicii bancare către clienţi comerciali şi persoane fizice, prin banca BRD. Totodată, în cadrul grupului se desfăşoară alte activităţi, precum asset management, oferirea de servicii de leasing şi alte servicii financiare. BRD este a treia mare bancă din România, după active, cu o cotă de piaţă de 10,2%. Printre principalii concurenţi ai grupului BRD se numără Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, ING Bank.

Încă din anul 1998, societatea-mamă a BRD este banca franceză Societe Generale, una dintre cele mai mari bănci din Europa. La 31 decembrie 2022, aceasta controla 60,17% din capitalul social al BRD. Printre alţi acţionari se regăsesc unele fonduri private de pensii din România, precum NN Pensii, AZT Viitorul Tău şi Metropolitan Life, dar şi investitori instituţionali ca SIF Oltenia sau Transilvania Investments Alliance.

Începând cu data de 26 Septembrie 2023, Francois Bloch a decis să renunţe la mandatul de director general al BRD, postul urmând să fie preluat de doamna Maria Rousseva, pentru un mandat de patru ani, sub incidenţa aprobării din partea BNR.

Profitabilitatea sectorului bancar din România creşte

Conform celor mai recente date publicate de BNR, profitabilitatea sectorului bancar din ţară este în creştere, în timp ce solvabilitatea sistemului este cu două puncte procentuale (ppt) peste media UE, la 22,3%. Totodată, rata creditelor neperformante (NPL) se situează la un minim istoric (2,3%), în timp ce gradul de acoperire cu provizioane (65,3%) plasează România într-o categorie de risc scăzut la nivelul Uniunii Europene.

Lichiditatea s-a îmbunătăţit semnificativ în anul 2023, indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) fiind de 281% la final de an, faţă de 209% la sfârşitul anului 2022. Prin urmare, au fost depăşite cu mult limitele reglementate ce prevăd un nivel al LCR de 100% şi pe cele ale mediei europene, care la finalul lunii septembrie 2023 marcau o valoare de 167,3%.

Este important de menţionat că băncile cu acţionariat majoritar autohton şi-au întărit poziţia pe piaţă până la finalul anului 2023, reprezentând astfel peste 34% din nivelul activelor bancare din România la nivel agregat.

Consolidarea profitabilităţii bancare este reflectată şi de indicatorii privind eficienţa utilizării capitalurilor şi a activelor, ROE respectiv ROA, înregistrând valori de 20,4% şi 1,8% la finalul anului 2023, cu mult peste cele înregistrate la sfârşitul lui 2022 (16,4% ROE, 1,5% ROA).

Profitul operaţional al BRD – mai mare cu 23,3% în 2023, faţă de 2022

Grupul BRD a încheiat anul fiscal 2023 înregistrând o creştere de 13% faţă de sfârşitul anului 2022 a portofoliului de credite, datorită contribuţiei puternice atât a segmentului de retail, cât şi a celui corporate. Totodată, calitatea activelor s-a îmbunătăţit pe parcursul anului trecut, rata NPL a scăzut la 1,9%, comparativ cu 2,6%, nivel înregistrat la finalul 2022, iar rata de acoperire a creditelor neperformante a rămas la un nivel solid (75,9%, faţă de 76,5% în 2022).

Atât pe segmentul de retail (persoane fizice), cât şi pe cel corporate, grupul BRD se menţine pe linia îndeplinirii obiectivelor de finanţare durabilă stabilit pentru anul 2025. Pe segmentul retail, s-a înregistrat un volum record de credite noi acordate în valoare de 7,7 miliarde de lei, în timp ce pe divizia corporate, performanţa solidă (+23% faţă 2022) s-a datorat clienţilor IMM (+18%) şi a companiilor mari (+26%), notează TradeVille

În privinţa P&<, veniturile operaţionale anuale ale grupului au crescut cu 10,8% faţă de 2022, ca urmare a menţinerii unei rate de creştere solide de 15% a veniturilor din dobânzi, în timp ce, pe partea de comisioane, compania s-a menţinut la un nivel constant.

BRD a încheiat anul cu un profit operaţional în creştere cu 23,3% faţă de 2022, în timp ce raportul cost/venit s-a îmbunătăţit pe fondul efectului favorabil al veniturilor, la 49,4% în 2023, comparativ cu 50,4% la finalul anului 2022. Profitul net, de asemenea, s-a majorat cu 24%, iar rentabilitatea capitalurilor propriii (ROE) a demonstrat soliditatea grupului, majorându-se până la 21%, cu 5,4 ppt.

BRD joacă un rol important în finanţarea tranziţiei verzi prin integrarea principiilor ESG în operaţiunile sale de creditare şi prin definirea unor obiective strategice clare în această direcţie. Se estimează că obiectivul de un miliard de euro finanţări sustenabile până la sfârşitul anului 2025, definit în planul Horizons 2025, va fi atins mai devreme. În 2023, valoarea noilor tranzacţii care au susţinut, printre altele, un important proiect fotovoltaic sau au cofinanţat proiecte de eficienţă energetică, s-a ridicat la 2,3 miliarde de lei, ceea ce duce finanţarea sustenabilă cumulată la aproximativ 800 de milioane de euro la sfârşitul anului 2023.

Acţiunile BRD, pe curs pozitiv

BRD a înregistrat în ultimul an, pe bursa locală, o dinamică pozitivă, fiind corelată cu evoluţia indicelui BET din care face parte. Randamentul generat de investiţia în acţiunea BRD, în ultimele 12 luni, a fost de 25,3%, în timp ce indicele BET a marcat un avans de 27,4%, relativ similar.

În comparaţie cu principalii competitori de pe piaţa bancară românească, evoluţia a fost una mixtă, fiind sub Banca Transilvania, ale cărei acţiuni au urcat cu 39,7%, dar peste cea a Patria Bank şi Erste Group, deţinătoarea băncii locale BCR, ale căror acţiuni s-au majorat cu 1,2%, respectiv 13,6%.

În baza rezultatelor financiare anuale, precum şi a nivelului solid al poziţiei de capital, Consiliul de Administraţie al BRD a decis să propună un dividend brut de 1,4070 lei/acţiune din profitul net al băncii aferent anului 2023. Prin urmare, rata de distribuire a dividendelor este de 60%, în timp ce randamentul dividendului, în baza preţului de închidere din data de 7 februarie 2024, este de 7,75%. Votul de aprobare în cadrul AGA va avea loc în data de 25 aprilie 2024.

Oportunităţi şi Riscuri ale investiţiei în acţiunea BRD

Oportunităţi

– Creştere şi dividende recurente: Fiind deţinută în proporţie majoritară de un brand internaţional precum Societe Generale, compania dispune de expertiza şi resursele băncii franceze pentru a-şi îndeplini şi chiar depăşi obiectivele pe termen lung. De asemenea, BRD oferă constant dividende anuale, cu un randament de peste 5%.

– Apartenenţa la BET: Alături de Banca Transilvania, BRD face parte din indicele BET, cu o pondere de 7,76%, fiind a cincea companie ca dimensiune. Lichiditatea şi gradul ridicat de transparenţă pot fi motive în plus prin care investitorii pot opta pentru achiziţia acţiunii BRD în contextul în care piaţa de capital devine instrumentul principal pentru care optează atât investitorii, cât şi companiile într-un mediu inflaţionist tot mai ridicat.

Riscuri

– Ratele de dobândă şi apetitul pentru creditare: În contextul în care puterea de cumpărare scade şi dobânzile se menţin la un nivel ridicat, atât clienţii persoane fizice, cât şi cei corporate vor încerca să îşi distribuie tot mai mult din capital către rambursarea creditelor. Totodată, costul finanţării fiind ridicat, rata de creştere a soldului creditelor ar putea încetini, ceea ce va influenţa atât nivelul activelor deţinute de bănci, cât şi profitabilitatea.

– Măsurile fiscale: Noul impozit asupra cifrei de afaceri pentru băncile din România va pune presiune atât asupra rezultatelor financiare viitoare, cât şi a creşterii dobânzilor. Astfel, băncile vor transfera în dobânzi impactul fiscal asupra cifrei de afaceri, crescând astfel şi mai mult presiunea asupra creditării şi a posibilităţii consumatorilor la refinanţare sau la accesarea unei noi finanţări.

Sursele menţionate de TradeVille în acest raport sunt: brd.com, raport companie, economica.net, BNR, BVB.

————————————————-

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

Source